Veiligheid Kaasplankjesrace

Veiligheidstips

DE LEIDING OVER DE BOOT, DE ZORG VOOR DE VEILIGHEID AAN BOORD, HET AFSLUITEN VAN DE BENODIGDE VERZEKERINGEN EN HET VOLDOEN AAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN VERDRAGEN BEHOREN TOT DE VERANTWOORDELIJK VAN DE SCHIPPER/EIGENAAR. TOT DIENS VERANTWOORDELIJKHEID BEHOORT OOK HET BESLUIT OM MET ZIJN BOOT AL DAN NIET TE STARTEN, UIT TE VAREN , OF DE TOCHT VOORT TE ZETTEN.

HET ADVIES VOOR DE KAASPLANKJESRACE; BIJ GEREDE TWIJFEL NIET UITVAREN.

Het vanuit het oogpunt van veiligheid voorgeschreven zijn van bepaalde soorten uitrusting laat onverlet dat er uit andere hoofde op de eigenaar verplichtingen kunnen rusten ten aanzien van uitrusting, bemanningslijst en vaarplan. Het voldoen aan deze verplichtingen behoort eveneens tot zijn verantwoordelijkheid.

Schipper en bemanning van deelnemende boten nemen geheel voor eigen risico deel. Noch het organiserend comité, noch de sponsors zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade aan de boot, aan de opvarenden, aan derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts begrepen schade welke direct of indirect verband met de deelneming aan de toertocht zou kunnen ontstaan en/of daaruit zou voortvloeien, ongeacht of dergelijke schade onder normale omstandigheden dan wel calamiteiten is ontstaan.

De deelnemende jachten dienen een veiligheidsuitrusting voor zeegaande jachten aan boord te hebben. De standaard veiligheidsuitrusting kan op diverse internet-sites worden gevonden. Hieronder volgende enkele tips, let wel deze lijst is niet compleet.

Veiligheidsmiddelen/maatregelen deelnemende jachten.

Ononderbroken zeerailing

Veiligheidslijnen aan dek en stevige bevestigingspunten lifelines.

Stevige bevestigingspunten looplijnen voordek

Noodroer/ noodhelmstok

Anker met tros en voorloopketting

Lenspomp, waarvan tenminste 1 handpomp

Puts

Reefinrichting min. 2 riffen

Stormfok of rolfok

Bulletalie of giekriem

Noodreparatiemateriaal zeilen en tuigage

Radarreflector met min. reflectie van 10m2

Reglementaire navigatieverlichting + reservelampen

Dagmerken (ankerbal en kegel)

Zoeklicht

Waterdichte zaklantaarn + reservebatterijen (ieder bemanningslid)

Vuurpijlen, set uitgebreid voor zeegaande jachten

Brandblusser à 2 kg.

Reddingsvest voor iedere opvarende

Licht en flitslicht op ieder reddingsvest

Lifeline voor iedere opvarende

Reddingsvlot, goedgekeurd

Reddingsboei met boeilicht

Lifesling of werplijn met boei

Radio voor ontvangen weerberichten

Marifoon met DSC

Kaarten, pilots en getijdentabellen voor het vaargebied

Lichtenlijst

Stuurkompas

Handpeilkompas

Navigatiesysteem

Dieptemeter

Log

Verrekijker

Klok + klok op UTC

Scheepsjournaal voor het bijhouden van de gevoerde navigatie

GPS + reserve GPS

EHBO-doos met gespecificeerde inhoudsopgave

Geneesmiddelen waaronder reisziektepillen

Scheepsmes (iedere opvarende)

Betonschaar of gereedschap om verstaging te verwijderen

Bootmanstoeltje

Overdag en zeker 's nachts kan het behoorlijk afkoelen. Zorg voor deugdelijke, waterdichte zeilkleding en laarzen. Kleed jezelf met diverse lagen over elkaar zodat je afhankelijk van de temperatuur meer of minder lagen kunt dragen.

Slideshow
<< > || >>