Bezetting haven = 100% (VOL)

Beste leden en belangstellenden,

Sinds de intrede van COVID-19 is watersport booming. De belangstelling voor een ligplaats bij wsv Biesbosch is groot en de haven ligt dan ook VOL, er is werkelijk geen ligplaats meer vrij.

Voor de vereniging is dit natuurlijk goed nieuws, maar brengt ook wat uitdagingen met zich mee;
- We hebben minder plaats voor passanten maar willen deze toch gastvrij blijven ontvangen.
  Daarom het verzoek aan de ligplaatshouders om zich af te melden bij de havenmeester als ze het ruime sop kiezen voor een aantal dagen en niet in de haven verblijven


- Heb je als ligplaatshouder een andere (grotere) boot op het oog, realiseer je dat de haven 100% vol ligt en het geen vanzelfsprekendheid is dat we plaats hebben voor je nieuwe schip. 

- Nieuwe leden met de wens voor een ligplaats.
  De wsv is erg populair en de ligplaatsen zijn allemaal vergeven voor seizoen 2021. Je kunt op de wachtlijst komen te staan door het inschrijfgeld + lidmaatschap te betalen.
  Dit is echter geen garantie dat we volgend seizoen wel plaats hebben, we zijn afhankelijk van opzeggers. Om op de wachtlijst te blijven staan is het lidmaatschap van de vereniging verplicht, je betaalt dus ieder jaar contributie.

Met vriendelijke watersportgroeten,
Havencommissie

Slideshow
<< > || >>