Bestuur

Bestuur

Het hoogste orgaan van de vereniging is uiteraard de Algemene Ledenvergadering (ALV), die jaarlijks plaatsvindt in april. Indien nodig vinden er Bijzondere Ledenvergaderingen (BLV) plaats. Door de ALV is het bestuur gekozen dat bestaat uit 7 leden. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. De voorzitter wordt op functie gekozen, de overige bestuursleden als algemeen bestuurslid. Het bestuur verdeelt de overige functies in de bestuursvergadering.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

De algemeen bestuursleden zijn: