Lidmaatschap

Lid worden van WSV Biesbosch.

Wilt u lid worden van WSV Biesbosch? Dat kan natuurlijk! Hieronder beschrijven wij onze toelatingsprocedure.

Het is belangrijk dat u een inschrijfformulier invult en dit inlevert bij onze havenmeester. U kunt dan direct het inschrijfgeld van € 50,– pinnend betalen.

Na ontvangst van bovengenoemd bedrag wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsavond. Deze vindt vier keer per jaar plaats. In maart, juni, september en december.

Indien noodzakelijk kunnen ook aparte afspraken gemaakt worden voor een kennismaking. Tijdens de kennismakingsavond zult u worden ingelicht over de activiteiten, gaskeuring en doelstelling van onze watersportvereniging en heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen.  Door een efficiënte bedrijfsvoering en inzet van vele vrijwilligers is WSV Biesbosch in staat een concurrerend geprijsd en kwalitatief hoog product neer te zetten.

Wij verdelen de beschikbare ligplaatsen naar binnenkomst van de inschrijfformulieren (en ontvangst van het inschrijfgeld). Jaarlijks worden de ligplaatsen ingedeeld voor het seizoen dat aanvangt op 1 april.  Momenteel is er een wachtlijst. Informeert u hiernaar om teleurstelling te voorkomen.  Ook gedurende het seizoen kan het voorkomen dat er ligplaatsen beschikbaar komen. Wij zullen u dan tijdig informeren als u op de wachtlijst staat en aan de beurt zou zijn.

Het spreekt vanzelf dat onze ligplaatsen alleen voor leden van WSV Biesbosch beschikbaar zijn.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Monique Bouwens: kantoor@wsvbiesbosch.nl.